یادبود عقد

تمبر یادبود شصتمین سالگرد فدراسیون جهانی خانواده رونمایی شد

دوشنبه, آبان ۸م, ۱۳۹۱ | سبک زندگی | دیدگاه‌ها برای تمبر یادبود شصتمین سالگرد فدراسیون جهانی خانواده رونمایی شد بسته هستند

بر چسب های مرتبط :
باروری + کنگره بابل سلامت باروری مصنوعی انجمن حمایت از حیوانات خانواده کنگره زراعت باروری کنگره گیاهپزشکی خدمات درمانی خانواده سبز انجمن داروسازان سلامتی مشروب خدمات اینترنتی بانک ملی سلامتی خانواده آقای کمالی خانواده تجارت انجمن روانشناسی ایران انجمن حجتیه خدمات مجالس انجمن تخصصی موبایل سلامتک من الاه باروری مردان انجمن معتادان گمنام باروری در مردان سلامت نیوز خانواده درگیر سلامتی عرق خوری باروری ابر کنگره تغذیه اصفهان خدمات اینترنتی بانک ملت سلامتی سه تن خدماتی کنگره میکروب شناسی مشهد خدمات همراه اول خدمات ایرانسل کنگره زیست شناسی کرمان خانواده برتر باروری ابرها خانواده دکتر ارنست انجمن تخصصی ماهواره کنگره ۶۰

تمبر یادبود شصتمین سالگرد فدراسیون جهانی خانواده رونمایی شد

هم زمان با برگزاری نخستین کنگره سراسری سلامت خانواده و خدمات داوطلبانه از تمبر یادبود شصتمین سالگرد IPPF (فدراسیون جهانی خانواده) رونمایی شد.

به گزارش سلامت نیوز ؛ ۱۵۳کشور جهان عضو فدراسیون جهانی خانواده IPPF هستند که انجمن سلامت خانواده ایران(تنظیم خانواده سابق) نیز به عنوانی یکی از اعضای آن به مدت ۱۷ سال در کشور فعالیت می کند همچنین عضو رسمی انجمن های منطقه جنوب آسیا فدراسیون جهانی خانواده است.
فعالیت انجمن سلامت خانواده ایران بر ۵ محور پیشگیری از ایدز، بهداشت باروری جوانان، پیشگیری از سقط غیر ایمن، دسترسی به خدمات و آموزش و نیز جلب حمایت بیشتر جامعه و دولت است.

براساس این گزارش، نخستین کنگره سراسری سلامت خانواده و خدمات داوطلبانه و شصمتین سالگرد تاسیس IPPF هم ۳ تا ۵ آبان در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور جمعی از شخصیت های علمی برگزار شد.از موضوعات این کنگره می توان به نقش مشارکت بین بخشی سازمان ها در امور داوطلبانه با رویکرد سلامت خانواده، نقش پرستار در سلامت خانواده، بارداری و بیماری های زمینه ای، نقش نوع زایمان درسلامت مادر، نوزاد و کودک، اخلاق حرفه ای در حوزه بهداشت باروری، ادغام خدمات بهداشت باروری و HIV/ AIDS مادران شاغل و گسترش خانواده، عوامل خطرساز در سرطان های شایع زنان و سلامت باروری در بحران اشاره کرد.


Tags: , , , , ,

تمبر یادبود شصتمین سالگرد فدراسیون جهانی خانواده رونمایی شد

دوشنبه, آبان ۸م, ۱۳۹۱ | سبک زندگی | دیدگاه‌ها برای تمبر یادبود شصتمین سالگرد فدراسیون جهانی خانواده رونمایی شد بسته هستند

بر چسب های مرتبط :
انجمن تخصصی ماهواره خانواده سبز سلامتی مشروب کنگره میکروب شناسی مشهد باروری مصنوعی خدمات همراه اول باروری مردان انجمن روانشناسی ایران کنگره بابل خدمات درمانی باروری ابر باروری خدمات مجالس سلامتی خدمات اینترنتی بانک ملت سلامتی عرق خوری انجمن حمایت از حیوانات خانواده خدمات ایرانسل باروری در مردان خانواده آقای کمالی انجمن معتادان گمنام کنگره گیاهپزشکی کنگره ۶۰ سلامتک من الاه سلامتی سه تن باروری ابرها کنگره زراعت سلامت خانواده تجارت خانواده دکتر ارنست باروری + کنگره زیست شناسی کرمان خدمات اینترنتی بانک ملی سلامت نیوز خدماتی خانواده برتر انجمن حجتیه انجمن تخصصی موبایل انجمن داروسازان کنگره تغذیه اصفهان خانواده درگیر

تمبر یادبود شصتمین سالگرد فدراسیون جهانی خانواده رونمایی شد

هم زمان با برگزاری نخستین کنگره سراسری سلامت خانواده و خدمات داوطلبانه از تمبر یادبود شصتمین سالگرد IPPF (فدراسیون جهانی خانواده) رونمایی شد.

به گزارش سلامت نیوز ؛ ۱۵۳کشور جهان عضو فدراسیون جهانی خانواده IPPF هستند که انجمن سلامت خانواده ایران(تنظیم خانواده سابق) نیز به عنوانی یکی از اعضای آن به مدت ۱۷ سال در کشور فعالیت می کند همچنین عضو رسمی انجمن های منطقه جنوب آسیا فدراسیون جهانی خانواده است.
فعالیت انجمن سلامت خانواده ایران بر ۵ محور پیشگیری از ایدز، بهداشت باروری جوانان، پیشگیری از سقط غیر ایمن، دسترسی به خدمات و آموزش و نیز جلب حمایت بیشتر جامعه و دولت است.

براساس این گزارش، نخستین کنگره سراسری سلامت خانواده و خدمات داوطلبانه و شصمتین سالگرد تاسیس IPPF هم ۳ تا ۵ آبان در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور جمعی از شخصیت های علمی برگزار شد.از موضوعات این کنگره می توان به نقش مشارکت بین بخشی سازمان ها در امور داوطلبانه با رویکرد سلامت خانواده، نقش پرستار در سلامت خانواده، بارداری و بیماری های زمینه ای، نقش نوع زایمان درسلامت مادر، نوزاد و کودک، اخلاق حرفه ای در حوزه بهداشت باروری، ادغام خدمات بهداشت باروری و HIV/ AIDS مادران شاغل و گسترش خانواده، عوامل خطرساز در سرطان های شایع زنان و سلامت باروری در بحران اشاره کرد.


Tags: , , , , ,

تمبر یادبود شصتمین سالگرد فدراسیون جهانی خانواده رونمایی شد

شنبه, آبان ۶م, ۱۳۹۱ | سبک زندگی | دیدگاه‌ها برای تمبر یادبود شصتمین سالگرد فدراسیون جهانی خانواده رونمایی شد بسته هستند

بر چسب های مرتبط :
کنگره زیست شناسی کرمان باروری ابر باروری مصنوعی کنگره بابل انجمن داروسازان خدمات مجالس باروری + خانواده انجمن روانشناسی ایران کنگره ۶۰ سلامتی سه تن انجمن تخصصی موبایل خانواده برتر انجمن حمایت از حیوانات سلامتی انجمن حجتیه خدماتی انجمن تخصصی ماهواره خدمات درمانی خدمات ایرانسل خدمات اینترنتی بانک ملی سلامت سلامتی عرق خوری خانواده آقای کمالی خدمات همراه اول سلامتک من الاه باروری خانواده تجارت خانواده درگیر خانواده دکتر ارنست باروری مردان سلامتی مشروب خدمات اینترنتی بانک ملت باروری ابرها باروری در مردان کنگره زراعت سلامت نیوز کنگره گیاهپزشکی کنگره تغذیه اصفهان خانواده سبز انجمن معتادان گمنام کنگره میکروب شناسی مشهد

تمبر یادبود شصتمین سالگرد فدراسیون جهانی خانواده رونمایی شد

هم زمان با برگزاری نخستین کنگره سراسری سلامت خانواده و خدمات داوطلبانه از تمبر یادبود شصتمین سالگرد IPPF (فدراسیون جهانی خانواده) رونمایی شد.

به گزارش سلامت نیوز ؛ ۱۵۳کشور جهان عضو فدراسیون جهانی خانواده IPPF هستند که انجمن سلامت خانواده ایران(تنظیم خانواده سابق) نیز به عنوانی یکی از اعضای آن به مدت ۱۷ سال در کشور فعالیت می کند همچنین عضو رسمی انجمن های منطقه جنوب آسیا فدراسیون جهانی خانواده است.
فعالیت انجمن سلامت خانواده ایران بر ۵ محور پیشگیری از ایدز، بهداشت باروری جوانان، پیشگیری از سقط غیر ایمن، دسترسی به خدمات و آموزش و نیز جلب حمایت بیشتر جامعه و دولت است.

براساس این گزارش، نخستین کنگره سراسری سلامت خانواده و خدمات داوطلبانه و شصمتین سالگرد تاسیس IPPF هم ۳ تا ۵ آبان در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور جمعی از شخصیت های علمی برگزار شد.از موضوعات این کنگره می توان به نقش مشارکت بین بخشی سازمان ها در امور داوطلبانه با رویکرد سلامت خانواده، نقش پرستار در سلامت خانواده، بارداری و بیماری های زمینه ای، نقش نوع زایمان درسلامت مادر، نوزاد و کودک، اخلاق حرفه ای در حوزه بهداشت باروری، ادغام خدمات بهداشت باروری و HIV/ AIDS مادران شاغل و گسترش خانواده، عوامل خطرساز در سرطان های شایع زنان و سلامت باروری در بحران اشاره کرد.


Tags: , , , ,

ماجرای‌‌ سوت‌‌و‌‌کف حامد بهداد در یادبود حمیدسمندریان + تصاویر

یکشنبه, تیر ۲۵م, ۱۳۹۱ | خبر | دیدگاه‌ها برای ماجرای‌‌ سوت‌‌و‌‌کف حامد بهداد در یادبود حمیدسمندریان + تصاویر بسته هستند

بر چسب های مرتبط :
هنرمندان ترکیه سمندریان+کلاس مرکز نور هنرمندان برخیز شتربانا هنرمندان استقلالی محمود سمندریان استاد سمندریان سمندریان حمید هنرمندان قدیمی برخیز شتربانا امیر آرام هنرمندان پرسپولیسی برخیزید ای شهیدان برخیز شتربانا بربند کجاوه سمندریان کنیم . سپنتا سمندریان هنرمندان ایرانی کاوه سمندریان هنرمندان و همسرانشان برخیز که میرود زمستان

ماجرای‌‌ سوت‌‌و‌‌کف حامد بهداد در یادبود حمیدسمندریان + تصاویر

این روزها یک عکس خبری از حاشیه مراسم برگزار شده برای مرحوم استاد سمندریان محل تعجب برخی شده است.
به گزارش مشرق به نقل از زن فردا، در عکسی که این روزها در شبکه های اجتماعی و برخی سایت های خبری منتشر شده برخی هنرمندان در این مراسم مشغول سوت و کف زدن هستند.
 

حامد بهداد در این خصوص در صفحه فیس بوک خود نوشته است: در پایان این برنامه، رضا گوران که اجرای برنامه را بر عهده داشت، خطاب به حاضران گفت: تئاتر جای تخیل است ، تخیل کنیم که اجرای نمایش «گالیله» تمام شده است. آقای سمندریان روی صحنه آمده و ما می‌خواهیم تشویقش کنیم. استادمان را چگونه تشویق می کنیم؟ با این سخن بود که هنرمندان، دانشجویان و هنرجویان آموزشگاه کف زدند. دست زدند، سوت زدند، هورا کشیدند، برای حمید سمندریان که «گالیله» را اجرا نکرد. عکس استاد بود در دست شاگردانش که از حاضران تشکر می‌کرد و پاسخگوی احساسات تماشاگرانی بود که هرگز نمایش «گالیله» را ندیدند.
 
حاضران، دانشجویان، هنرمندان دست می‌زدند اما شانه‌هایشان از گریه می‌لرزید، هورا می‌کشیدند اما همه‌ی صورتشان خیس اشک بود…”


Tags: , , , ,

ماجرای‌‌ سوت‌‌ و‌‌ کف در یادبود حمید سمندریان

یکشنبه, تیر ۲۵م, ۱۳۹۱ | خبر | دیدگاه‌ها برای ماجرای‌‌ سوت‌‌ و‌‌ کف در یادبود حمید سمندریان بسته هستند

بر چسب های مرتبط :
هنرمندان هنرمندان ترکیه سمندریان برخیز شتربانا امیر آرام هنرمندان و همسرانشان مرکز نور برخیز شتربانا هنرمندان قدیمی سپنتا سمندریان برخیز که میرود زمستان هنرمندان ایرانی برخیزید ای شهیدان . برخیز شتربانا بربند کجاوه کاوه سمندریان هنرمندان استقلالی سمندریان+کلاس سمندریان حمید کنیم هنرمندان پرسپولیسی استاد سمندریان محمود سمندریان

ماجرای‌‌ سوت‌‌ و‌‌ کف در یادبود حمید سمندریان

تابناک: این روزها یک عکس خبری از حاشیه مراسم برگزار شده برای مرحوم استاد سمندریان محل تعجب برخی شده است.

در عکسی که این روزها در شبکه های اجتماعی و برخی سایت های خبری منتشر شده برخی هنرمندان در این مراسم مشغول سوت و کف زدن هستند.

حامد بهداد در این خصوص در صفحه فیس بوک خود نوشته است: در پایان این برنامه، رضا گوران که اجرای برنامه را بر عهده داشت، خطاب به حاضران گفت: تئاتر جای تخیل است ، تخیل کنیم که اجرای نمایش «گالیله» تمام شده است.آقای سمندریان روی صحنه آمده و ما می‌خواهیم تشویقش کنیم. استادمان را چگونه تشویق می کنیم؟ با این سخن بود که هنرمندان، دانشجویان و هنرجویان آموزشگاه کف زدند. دست زدند، سوت زدند، هورا کشیدند، برای حمید سمندریان که «گالیله» را اجرا نکرد.

عکس استاد بود در دست شاگردانش که از حاضران تشکر می‌کرد و پاسخگوی احساسات تماشاگرانی بود که هرگز نمایش «گالیله» را ندیدند.
 
حاضران، دانشجویان، هنرمندان دست می‌زدند اما شانه‌هایشان از گریه می‌لرزید، هورا می‌کشیدند اما همه‌ی صورتشان خیس اشک بود…”   

Tags: , , , , ,

عکس؛ یادبود حمید سمندریان در تئاتر شهر

شنبه, تیر ۲۴م, ۱۳۹۱ | خبر | دیدگاه‌ها برای عکس؛ یادبود حمید سمندریان در تئاتر شهر بسته هستند

بر چسب های مرتبط :

عکس؛ یادبود حمید سمندریان در تئاتر شهر

Tags: , , , , ,

تراوین هتل های مشهد