علمای مخالف ولایت فقیه

دوازدهمین کنگره شورای علمای شیعه

دوشنبه, مهر ۱۷م, ۱۳۹۱ | زندگی | دیدگاه‌ها خاموش

بر چسب های مرتبط :
کارشناسان رسمی دادگستری کنگره تغذیه اصفهان بررسی تخصصی گوشی مسائل حقوقی مسائل زناشویی بررسی کارشناسان رسمی قوه قضاییه بررسی لیفان ۶۲۰ دینی اول دبیرستان دینی مسائل مسایل دینی کنگره رویان شیعه والپیپر بررسی تخصصی موبایل بررسی استراتژیک کارشناسان قوه قضاییه مسائل ریاضیات کنگره زیست شناسی کرمان دینی سوم راهنمایی شیعه کنگره میکروب شناسی مشهد مسائل زنان شیعه علوی دینی دوم راهنمایی مسائل کارشناسان رسمی دادگستری تهران بررسی گوشی کنگره گیاهپزشکی شیعه نیوز دینی بصیرت دینی معلومات شیعه فرکانس کارشناسان ایران سبز شیعه گرافیک مسایل زناشویی کنگره آمریکا کارشناسان دادگستری کنگره ۶۰ شیعه آنلاین کارشناسان رسمی قوه قضائیه بررسی موبایل دینی کتب

دوازدهمین کنگره شورای علمای شیعه

شورای علمای مسلمانان شیعه در آمریکای شمالی، دوازدهمین کنگره سالیانه خود را در حضور شخصیت های دینی، حقوقی و برخی از نمایندگان سازمان های حقوقی برگزار کرد.
شیخ محمد تقی ذاکری، عضو این کنگره در کنفرانس خبری اظهار داشت که ۴۰ شخصیت دینی شیعه در آمریکای شمالی در حضور کارشناسان حقوق آمریکا، کارشناسان بین المللی و سازمان شیعه دیده بان در شهر دیترویت آمریکا مشارکت کردند.
وی گفت: این کنگره تحت عنوان «مسلمانان و نقش متمدنانه آنها در غرب» برگزار شد.
ذاکری ادامه داد: در این کنگره مسایل مهم مشترک و وقایع اخیر دنیای اسلام بررسی شد.
این مقام شیعه تصریح کرد: از مهمترین مسایل مورد بررسی در این کنگره تاثیرات طرح های غربی بر روی کشورهای مسلمان و طرح های سیاسی آنها با هدف سرکوب بیداری دینی بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری شیعه ابا، وی خاطرنشان کرد: حضار بر ادامه رایزنی ها و ارایه طرحی برای رویارویی با حملات وحشتناک علیه مسلمانان شیعه توافق کردند.
وی گفت: ما همچنین به بررسی مسایل و مشکلات طرفداران اهل بیت(ع) و آنچه که باید در زمان غیبت امام زمان انجام داد پرداختیم.

فارس


Tags: , , , , ,

دوازدهمین کنگره شورای علمای شیعه

دوشنبه, مهر ۱۷م, ۱۳۹۱ | زندگی | دیدگاه‌ها خاموش

بر چسب های مرتبط :
کارشناسان دادگستری مسایل زناشویی بررسی دینی بصیرت شیعه آنلاین شیعه گرافیک شیعه فرکانس کنگره ۶۰ بررسی تخصصی موبایل دینی دوم راهنمایی بررسی موبایل مسائل زناشویی کنگره رویان بررسی لیفان ۶۲۰ مسائل زنان کنگره میکروب شناسی مشهد دینی معلومات دینی اول دبیرستان بررسی گوشی بررسی استراتژیک کارشناسان رسمی دادگستری تهران شیعه نیوز مسائل ریاضیات شیعه والپیپر کنگره گیاهپزشکی شیعه مسائل بررسی تخصصی گوشی کنگره آمریکا کارشناسان ایران سبز دینی سوم راهنمایی کارشناسان رسمی دادگستری مسایل دینی دینی کتب کنگره زیست شناسی کرمان کارشناسان رسمی قوه قضاییه کارشناسان قوه قضاییه کارشناسان رسمی قوه قضائیه شیعه علوی مسائل حقوقی دینی مسائل کنگره تغذیه اصفهان

دوازدهمین کنگره شورای علمای شیعه

شورای علمای مسلمانان شیعه در آمریکای شمالی، دوازدهمین کنگره سالیانه خود را در حضور شخصیت های دینی، حقوقی و برخی از نمایندگان سازمان های حقوقی برگزار کرد.
شیخ محمد تقی ذاکری، عضو این کنگره در کنفرانس خبری اظهار داشت که ۴۰ شخصیت دینی شیعه در آمریکای شمالی در حضور کارشناسان حقوق آمریکا، کارشناسان بین المللی و سازمان شیعه دیده بان در شهر دیترویت آمریکا مشارکت کردند.
وی گفت: این کنگره تحت عنوان «مسلمانان و نقش متمدنانه آنها در غرب» برگزار شد.
ذاکری ادامه داد: در این کنگره مسایل مهم مشترک و وقایع اخیر دنیای اسلام بررسی شد.
این مقام شیعه تصریح کرد: از مهمترین مسایل مورد بررسی در این کنگره تاثیرات طرح های غربی بر روی کشورهای مسلمان و طرح های سیاسی آنها با هدف سرکوب بیداری دینی بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری شیعه ابا، وی خاطرنشان کرد: حضار بر ادامه رایزنی ها و ارایه طرحی برای رویارویی با حملات وحشتناک علیه مسلمانان شیعه توافق کردند.
وی گفت: ما همچنین به بررسی مسایل و مشکلات طرفداران اهل بیت(ع) و آنچه که باید در زمان غیبت امام زمان انجام داد پرداختیم.


Tags: , , , , ,

تراوین هتل های مشهد