توصیف طبیعت

توصیف عصر رضوی

چهارشنبه, بهمن ۱۲م, ۱۳۹۰ | زندگی | دیدگاه‌ها برای توصیف عصر رضوی بسته هستند

بر چسب های مرتبط :
هارون الرشید امام زمان خلافت ابوبکر امام جمعه تویسرکان هارون لاتظن انساک خلافت بنی امیه امامت در قرآن امام رضا امامت سالاد الویه هارون یحیى امام خمینی خلافت حضرت علی امامت جمعه سالار عقیلی سالی سال ۲۰۱۲ امامت و ولایت امامت امام رضا امامت در نهج البلاغه خلافت عمر خلافت امام حسن خلافت امام علی سالاد ماکارونی سالومه سیدنیا امام نقی امام حسین هارون هاشم رشید هارون محمد امام علی امامت هارون سالی تاک خلافت عثمان هارون الرشید

توصیف عصر رضوی

حضرت امام رضا – علیه السلام – پس از شهادت پدر بزرگوارش، در سال ‏۱۸۳ هجرى در ۳۵ سالگى، عهده دار مقام مامت‏شد. دوره امامت ایشان بیست‏سال بود که ده سال نخست آن با خلافت «هارون‏الرشید»، پنج‏سال با خلافت «محمد امین‏» و پنج‏سال آخر با خلافت «عبدالله المامون‏» معاصر بود.

با شهادت امام موسى کاظم(علیه السلام)، سیاست ضد علوى عباسیان با شکست مواجه شد. مردم بیش از پیش به اهل بیت عصمت(علیهم السلام) گرایش پیدا کردند و این گرایش حتى در میان خانواده خلفا و درباریان نیز رسوخ کرد. چنانکه گویند: زبیده، همسر رشید و نوه منصور و بزرگترین زن عباسى، شیعه شد و چون هارون الرشید از آن آگاهى یافت، سوگند خورد که طلاقش دهد. روایت‏ شده است که وقتى جسد مطهر امام کاظم(علیه السلام) را به جمع پاسبانان حکومت آوردند و با سخنان زشت ‏خبر مرگ آن بزرگوار را اعلام کردند، سلیمان، پسر منصور دوانیقى، فرزندان و غلامانش را فرمان داد جلوى این کار را بگیرند. او، خود، با پاى برهنه در پى جنازه حرکت کرد و قضیه را کتبا به اطلاع هارون الرشید رساند. هارون در پاسخ گفت: اى عمو، صله رحم کردى، خداوند به تو پاداش نیک دهد؛ به خدا سوگند، سندى بن‏شاهک این کار را به دستور ما انجام نداده است.

همه این کارها به خاطر هراس از شورش علویان سامان یافت. چه اینکه سلیمان بن ابى‏جعفر نیز از برگزیدگان دولت عباسى بود. مؤید این سخن اظهارات هارون در پاسخ به یحیى بن‏خالد برمکى است. یحیى نخست در باره امام کاظم(علیه السلام) سعایت کرد و مقدمات شهادت آن حضرت را فراهم آورد؛ آنگاه در باره امام رضا(علیه السلام) به هارون گفت: پس از موسى بن‏جعفر پسرش جاى او نشسته، ادعاى امامت مى‏کند.
عباسیان طى ۱۵ سال آغازین امامت امام رضا(علیه السلام) یا در هراس از علویان به سر مى‏بردند و یا به منازعات داخلى بین دو برادر، امین و مامون، مشغول بودند. سرانجام، پنج روز پیش از پایان محرم سال ۱۹۸ ق، امین از خلافت‏خلع و به قتل رسید. در این دوره حکومتهاى مستقلى چون «ادارسه‏» و «اغالبه‏» پاى گرفتند و قیام ابوالسرایا روى داد. در این قیام بیش از بیست‏هزار نفر شرکت داشتند و شهرهاى زیادى به تصرف قیام‏کنندگان در آمد. در سال‏۱۹۹ هجرى، ابوالسرایا به دست نظامیان مامون کشته شد

هارون، از عواقب قتل موسى بن‏جعفر(علیه السلام) بیم داشت، به یحیى گفت: آنچه با پدرش کردیم کافى نیست؟ مى‏خواهى یکباره شمشیر بردارم و همه علویان را بکشم؟

امام رضا(علیه السلام) با استفاده از فرصت ‏بدست آمده، آشکارا اظهار امامت کرده؛ در حالى که مى‏دانیم امام صادق(علیه السلام)، پنج نفر را وصى خود خواند تا وصى برگزیده از گزند دشمنان در امان ماند.

بدین ترتیب باید گفت که عباسیان طى ۱۵ سال آغازین امامت امام رضا(علیه السلام) یا در هراس از علویان به سر مى‏بردند و یا به منازعات داخلى بین دو برادر، امین و مامون، مشغول بودند. سرانجام، پنج روز پیش از پایان محرم سال ۱۹۸ ق، امین از خلافت ‏خلع و به قتل رسید. در این دوره حکومتهاى مستقلى چون «ادارسه‏» و «اغالبه‏» پاى گرفتند و قیام ابوالسرایا روى داد. در این قیام بیش از بیست‏هزار نفر شرکت داشتند و شهرهاى زیادى به تصرف قیام‏کنندگان در آمد. در سال‏۱۹۹ هجرى، ابوالسرایا به دست نظامیان مامون کشته شد.

نام برخى از والیان شهرهاى تصرف شده چنین بود:

والى کوفه؛ اسماعیل بن‏ على بن ‏اسماعیل بن ‏امام جفعرصادق(علیه السلام)والى یمن؛ ابراهیم بن‏موسى بن‏جعفر(علیه السلام) والى اهواز؛ زید بن‏موسى بن‏جعفر(علیه السلام) (زیدالنار) والى بصره؛ عباس بن‏محمد بن‏عیسى بن‏محمد بن‏على بن‏عبدالله بن‏جعفر بن‏ابیطالب‏والى مکه؛ حسن بن‏حسن افطس‏والى واسط؛ جعفر بن‏محمد بن‏زید بن‏على‏واسط؛ حسین بن ‏ابراهیم بن‏امام حسن(علیه السلام)

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


Tags: , , , , , , , , , , ,

تراوین هتل های مشهد